CMENTARZ

Informacje podstawowe

Jest poświęcona nowa część cmentarza tynieckiego, gdzie odbywają się już pochówki:
– groby ziemne
– plac na piwniczkę
– nisze na urny w kolumbariach
Zapraszamy Parafian do rezerwacji.
Tel. 500 125 019
Konto cmentarza: 09 1240 1444 1111 0010 6195 4761 Bank PEKAO S.A., z dopiskiem „Ofiara na cmentarz”
Opiekunem cmentarza tynieckiego jest o. Proboszcz. Do niego należy się zwracać ze sprawami cmentarza oraz z pogrzebem na nim. Proboszcz przyjmuje interesantów w godzinach pracy kancelarii parafialnej. 

Zdjęcia nowego cmentarza:

Wiosną 2015 roku w Opactwie Tynieckim odbyło się zebranie dla mieszkańców Tyńca w sprawie rozpoczęcia budowy nowego cmentarza. Wstępny kosztorys budowy opiewał na 750 tys. zł. W celu zebrania potrzebnej kwoty ustalono, że będą pobierane prolongaty od właścicieli istniejących grobów, oraz zostanie wprowadzona możliwość odpłatnej rezerwacji miejsc na nowym cmentarzu. Natomiast w trzecim etapie zostanie przeprowadzona zbiórka ofiar. Po konsultacji z radą parafialną obliczono, że potrzebną sumę można będzie zebrać, jeśli każda rodzina wpłaci – w miarę swoich możliwości po ok. 300 zł.
Wspomniane ofiary są konieczne aby dokończyć obecny etap budowy nowego i renowacji starego cmentarza. Liczymy na zrozumienie i ofiarność wszystkich rodzin.

=================================================

Pragnę poinformować Drogich Parafian co zostało już zrobione na nowym i starym cmentarzu, a co jeszcze – poza bieżącym utrzymaniem – należy wykonać.
Nowy cmentarz został ogrodzony murem kamiennym i panelami metalowymi. Utworzono osiem sektorów, które zostały obsiane trawą oraz porozdzielane alejkami z kostki cementowej. Wybudowano osiem kolumbariów z niszami na urny. Został doprowadzony prąd i podłączono słupy oświetleniowe. Wykonano również kanalizację deszczową i wybudowano dwa mury oporowe. Przede wszystkim jednak pośrodku nowo zagospodarowanej przestrzeni króluje piękny krzyż z ołtarzem w kształcie Łodzi Piotrowej.
Jednocześnie z budową nowego cmentarza trzeba było przeprowadzić generalny remont starego cmentarza. Wymieniono więc słupy elektryczne zakładając nowe oświetlenie, naprawiono 270 metrów kamiennego muru oraz odnowiono drewnianą więźbę dachową kaplicy. Zostały wyremontowane dwie bramy, a także wykonano nową alejką wjazdową. Wybudowano 440 m2 alejek z kostki cementowej. A na część pozostałych alejek wysypano kamyk porfirowy, by uniknąć błota.
W roku 2017, ze względu na krytyczny stan muru kamiennego od ul. Benedyktyńskiej, trzeba było dokonać jego renowacji, oraz założyć instalację umożliwiającą odwodnienie muru, a także wykonano zabezpieczenia przed naporem ziemi przez wylanie specjalnej żelbetowej ławy.
Ponadto stary cmentarz został podzielony na osiem sektorów, w ramach których ponumerowano i dokonano opisu wszystkich grobów.
W przyszłości trzeba będzie jeszcze na nowym cmentarzu wykonać mur oporowy poniżej krzyża, wyłożyć dwie alejki kostką cementową oraz postawić niewielki budynek gospodarczy.
Natomiast na starym zostało jeszcze do naprawy 200 metrów muru kamiennego oraz wykonanie z kostki nowej alejki pomiędzy sektorami VII i VIII, jako dojście na nowy cmentarz, a także remont ścian kaplicy.

=================================================

Dziękujemy Drogim Parafianom za dokonanie wpłat związanych z prolongatami grobów na starym cmentarzu oraz rezerwację miejsc na nowym.
Bardzo liczymy na zrozumienie w związku z obecnie ogłoszoną zbiórką.

br. Jan Luter OSB, opiekun cmentarza

Stary cmentarz w trakcie prac budowlanych:

Zdjęcia starego cmentarza po remoncie:

Zdjęcia odnowionego muru i bramy wejściowej cmentarza: