1. Dbaj o to, by liturgia przebiegała w sposób piękny, prosty, w należytym porządku i z możliwie największym pożytkiem duchowym wiernych.

2. Nie zaniedbuj osobistej formacji w zakresie teologii, historii i prawa liturgicznego.

3. Pełnienie funkcji ceremoniarza nie powinno przeszkodzić Tobie w dobrym przeżywaniu liturgii.

4. Starannie przygotuj każdą liturgię z udziałem wszystkich zainteresowanych.

5. Dbaj o to, by ich formacja była zarówno techniczna, jak i duchowa.

6. Przygotuj w razie potrzeby inny wariant przebiegu celebracji i uprzedź o tym posługujących.

7. Podczas pełnienia posługi masz być jak powietrze – niezbędny, ale niewidoczny.

8. Nie rób wszystkiego sam podczas liturgii – prowadź do tego posługujących.

9. Podejmuj interwencje w sposób naturalny i tylko wtedy, gdy są niezbędne.

10. W czasie liturgii podejmuj decyzje niezależnie od podpowiedzi czy wątpliwości innych jej uczestników.

(W. Kosmowski, Ceremoniarz – jak interweniować w trudnych sytuacjach?, pismo Ruchu Światło – Życie „Oaza” nr 45, wrzesień-październik 2000, s. 31.)