Duszpasterze

Proboszcz:

Proboszczem parafii tynieckiej jest o. Andrzej Haase OSB.
Proboszcz przyjmuje interesantów w godzinach pracy kancelarii parafialnej.
Kontakt:
Tel. (+48) 12 688 52 79
Kom. (+48) 500 125 019
e-mail: proboszcz@benedyktyni.pl

Pomoc duszpasterska:

o. Brunon Koniecko OSB
Kontakt:
Kom. (+48) 517 050 412
e-mail: brunon@benedyktyni.pl

Duszpasterz w Podgórkach Tynieckich:

o. Wojciech Wójtowicz OSB
Kontakt:
Tel. (+48) 12 688 52 50
Kom. (+48) 504 016 828
e-mail: wojciech@benedyktyni.pl

Kapelan Domu Pomocy Społecznej w Podgórkach Tynieckich:

o. Korneliusz Pękała OSB