Do posługi ministranta słowa Bożego mogą być dopuszczeni chłopcy po ukończeniu szkoły (kursu przygotowawczego). Organizowaniem kursów zajmuje się Archidiecezjalne Duszpasterstwo Służby Liturgicznej poprzez Dekanalnych Duszpasterzy Służby Liturgicznej i przy pomocy księży z dekanatu. Kurs trwa od października do maja włącznie. Spotkania odbywają się raz na miesiąc. Na kurs mogą zostać wysłani ministranci najwcześniej po 6 klasie szkoły podstawowej, którzy wyróżniają się odpowiednim zachowaniem, gorliwością i posiadają odpowiednie warunki głosowe. Wszelkie odstępstwa od zasad, dotyczących wieku oraz uprzedniej formacji ministranckiej, muszą być podyktowane nieprzeciętnymi zdolnościami oraz dojrzałością kandydata i odbyć się za zgodą Dekanalnego Duszpasterza Służby Liturgicznej, a także na wniosek Księdza Proboszcza parafii, z której jest wysyłany dany kandydat.

Potrzebne informacje o kursie na lektora można znaleźć na stronie https://diecezja.pl/kurs-lektorski/

Można także zrobić kurs przygotowawczy na lektora w parafii tynieckiej. Jest on przeznaczony tylko dla ministrantów z parafii. Wszelkich informacji udziela opiekun Liturgicznej Służby Ołtarza.