Nowy proboszcz parafii tynieckiej

Dekretem abp Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego, z dnia 1 października 2022 r., na wniosek o. opata Szymona Hiżyckiego OSB, nowym proboszczem parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Tyńcu został o. Stanisław Kyc OSB. Instalacja proboszcza odbyła się podczas Mszy pontyfikalnej o godz. 10.30. Przewodniczył jej i homilię wygłosił opat tyniecki. Delegatem ordynariusza diecezji na uroczyste wprowadzenie nowego proboszcza do parafii tynieckiej był dziekan dekanatu Salwator – ks. kan. Stanisław Sudoł, proboszcz parafii Najświętszego Salwatora w Krakowie.

Nota biograficzna nowego proboszcza:

Ojciec Stanisław Kyc pochodzi z Dereźni, koło Biłgoraja. Jest benedyktynem tynieckim od 1992 r. W 2012 r. ukończył podyplomowe studium retoryki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2016 r. otrzymał licencjat kościelny na Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie na podstawie pracy p.t. „Ojciec Augustyn Jankowski jako konferencjonista”, a w 2022 – uzyskał stopień doktora z teologii na tym samym uniwersytecie broniąc pracy na temat „Ksiądz Józef Kudasiewicz jako teoretyk i praktyk przepowiadania”, napisanej na seminarium naukowym z komunikacji religijnej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Henryka Sławińskiego. Święcenia kapłańskie przyjął w 2000 r. W latach 2000 – 2013 pełnił funkcje wikariusza w parafii tynieckiej. Był katechetą w tynieckiej szkole. W latach 2009-2012 pełnił funkcję przeora opactwa tynieckiego, a także prefekta gości. W 2015 roku brał udział w półrocznej pomocy placówce misyjnej benedyktynów z Uznach ze Szwajcarii w Kazachstanie-Oziornoje. W latach 2017-2022 był kapelanem benedyktynek mniszek sakramentek we Wrocławiu. Życiowe motto: honorare omnes homines; Deus caritas est.

Na profilu parafii na Facebooku można zobaczyć galerię zdjęć z uroczystości.

Módlmy się za nowego proboszcza tynieckiej parafii oraz za wszystkich Ojców, którzy angażują się w duszpasterstwo naszej parafii.

Podobne wpisy