1. Pełniący posługę przychodzą do salki ministranckiej (przy furcie) około 15 minut przed rozpoczęciem liturgii. Opiekun ministrantów przychodzi co najmniej 20 minut wcześniej. Czas ten przeznaczamy na duchowe przygotowanie się do uczestnictwa w Eucharystii lub nabożeństwie, na ubranie się, przygotowanie czytania oraz innych potrzebnych rzeczy.
  2. Ministrant powinien dbać o swój wygląd szczególnie, gdy ma uczestniczyć w liturgii, bo ona zawsze jest świętem, podczas którego w szczególny sposób doświadczyć możemy obecności Boga. Należy więc zwrócić uwagę na czystość rąk, gdyż dotykamy nimi przedmiotów poświęconych Bogu. Alba powinna być zawsze czysta i niepognieciona. Ubranie pod albą powinno być schludne i odświętne.
  3. W Eucharystii należy uczestniczyć w sposób świadomy i owocny, będąc skupionym. Nie należy zatem ograniczyć się tylko do wykonywania powierzonych czynności.
  4. W spełnianiu określonych czynności liturgicznych nie należy zwracać uwagi na siebie, ale podkreślać treść tego, co się wykonuje. Ma być to rzeczywista posługa.
  5. Liturgia opiera się na znakach, w związku z tym należy wszelkie gesty wykonywać na tyle poprawnie, aby pomagały one uczestnikom w ich rozumieniu. Należy więc wystrzegać się bylejakości w pełnieniu funkcji liturgicznych. Posługa przy ołtarzu jest formą modlitwy ministranta i świadczy o jego szczerej woli szukania Pana Boga.
  6. Wszyscy ministranci zajmują miejsca w stallach na dole. Lektorzy mogą usiąść na górze w stallach. W przypadku braku miejsc ministranci zajmują miejsca na przygotowanych ławkach.
  7. Nie wychodzi się z kościoła podczas liturgii, jak tylko w razie pilnej konieczności.
  8. Swoje czynności posługujący przy ołtarzu wykonują we właściwym czasie, bez pośpiechu, nigdy przed zakończeniem czynności poprzedzającej.
  9. Do Komunii św. ministranci przystępują pierwsi przed pozostałymi wiernymi.
  10. Swoją postawą i zachowaniem się dają wiernym przykład właściwego i pełnego uczestnictwa w Eucharystii.