Piątek bez postu

W najbliższy piątek (22 października) będziemy przeżywać uroczystość św. Jana Pawła II. Na mocy kan. 1251 Kodeksu Prawa Kanonicznego w tym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od spożywania mięsa. Przepis ten bowiem stanowi, że „wstrzemięźliwość od spożywania mięsa lub innych pokarmów, zgodnie z zarządzeniem Konferencji Episkopatu, należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku, chyba że w danym dniu przypada jakaś uroczystość”.

Podobne wpisy