1. Biały sznurek – każdy kandydat otrzymuje w momencie przyjęcia do ministrantów.
  2. Zielony sznurek – ministrant ma możliwość otrzymania zielonego sznurka po spełnieniu trzech warunków:
    • Minimum dwa lata gorliwej służby przy ołtarzu
    • Służenie w tygodniu (jeden dyżur) i w niedzielę
    • Służenie w czasie Mszy pontyfikalnych lub czytanie w czasie Mszy Świętej
  3. Czerwony sznurek – ministrant po odbyciu kursu lektorskiego ma prawo nosić czerwone cingulum. Aby móc zapisać się na kurs lektorski trzeba mieć pasek zielony.