Zaproszenie do zostania ceremoniarzem

Archidiecezja Krakowska jak co roku organizuje Szkołę Ceremoniarza Parafialnego. Ceremoniarz ma głównie pomagać w kierowaniu asystami liturgicznymi w parafii podczas Mszy Świętych w niedzielę, podczas uroczystości i innych nabożeństw. Może także pomagać w asystach w czasie uroczystości diecezjalnych czy w sprawowaniu opieki nad grupami kandydatów, ministrantów i lektorów. Bycie ceremoniarzem wiąże się z nowymi możliwościami służby w Kościele, jak i nawiązaniu nowych relacji i przyjaźni. Chętni mogą się zgłaszać do opiekuna grupy ministrantów.

Szczegółowe informacje na temat Szkoły Ceremoniarza Parafialnego można znaleźć tutaj: https://diecezja.pl/dus…/szkola-ceremoniarza-parafialnego/

Podobne wpisy