Lektor jest ustanowiony do wykonywania czytań z Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii podczas Mszy Świętej i nabożeństw. Może on podawać intencje modlitwy powszechnej, a gdy nie ma psałterzysty, może również wykonać psalm między czytaniami. W celebracji eucharystycznej lektor ma właściwą mu funkcję, którą on sam winien pełnić.

Gdy nie ma ustanowionego lektora, do wykonywania czytań z Pisma Świętego winny być upoważnione inne osoby świeckie, nadające się do pełnienia tej funkcji i starannie przygotowane, ażeby wierni, słuchając natchnionych czytań, przejęli się żywą miłością Pisma Świętego.

Jeżeli nie ma śpiewu na wejście i na Komunię, a wierni nie recytują antyfon podanych w Mszale, lektor może je odczytać w odpowiednim czasie. Lektor powinien być dobrze widziany i słyszany przez wiernych, gdy wykonuje swoją funkcję.

Lektor nazywany jest również ministrantem słowa Bożego.